ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ

Περιοδικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών

 THESAURISMATA

Bollettino dell'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

Τόμοι 1(1962) - 37(2007)

Ευρετήριο των τόμων 1 (1962) -30 (2000) στον τόμο 31 (2001)

 

Το Ευρετήριο των τόμων του περιοδικού "Θησαυρίσματα" στην ηλεκτρονική μορφή

συντάχτηκε στο  πλαίσιο του φροντιστηρίου του μαθήματος

"Ιστορία του  βενετοκρατούμενου Ελληνισμού" .

Συνεργάστηκαν οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ:
Αλεξούδη Γεωργία, Γκαζούδης Κυριάκος, Θεοχαρίδου Μαρία, Καρπούζη Μαρία,

Κασιάρα Μαρία, Μούρτος Γιάννης, Μπότση Ανθούλα, Μπούστρα Ελευθερία,

Ρουσόπουλος Ζήσης, Τσάλα Σοφία, Τσιώτρα Γεωργία.

Αποδελτιώθηκαν μόνο οι μελέτες του περιοδικού και δόθηκε εντός αγκυλών

το όνομα του συγγραφέα και ο τίτλος στη γλώσσα της περίληψης της μελέτης.