ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΣΠΛΙΤ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, 20-21.09.2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών συνδιοργάνωσε με το Τμήμα Ιστορίας και το Κέντρο Τοπικής Ιστορίας και Γενεαλογίας / Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Σπλιτ, τη διεθνή συνάντηση LEVANT AT THE TIME OF LEPANTO στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2021, στην πόλη Σπλιτ της Κροατίας.

Πρόθεση των διοργανωτών ήταν να συνεισφέρουν, μέσω επιστημονικών παρουσιάσεων και διαλόγου, νέες γνώσεις για την ιστορία του Levante την εποχή της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου (1571), εστιάζοντας σε σχετικά θέματα πολιτικής, στρατιωτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ιστορίας. Σε τέσσερις συνεδρίες παρουσιάστηκαν μελέτες και ερευνητικά προγράμματα από ποικίλα θεματικά πεδία που εκτείνονταν από τη χαρτογραφία και τη διαχρονική απεικόνιση της ναυμαχίας, τη φρουριακή αρχιτεκτονική, ως τις κοινωνικές ομάδες και τα δίκτυα που διαμορφώθηκαν, το δουλεμπόριο των αιχμαλώτων και την οργάνωση της άμυνας. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τις διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Κύπρου που εν πολλοίς προετοίμασαν τη ναυμαχία, τα αποτελέσματα της οποίας δεν δικαιώθηκαν στο διπλωματικό πεδίο.

Αρχειακές πηγές και μαρτυρίες πεδίου συνδυάστηκαν σε αυτό το συνέδριο που αποτελεί την πρώτη κοινή άσκηση στη σταθερή συνεργασία των δύο ακαδημαϊκών φορέων με προσανατολισμό το μέλλον.

Οι μελέτες που παρουσιάστηκαν θα εκδοθούν σε ιδιαίτερο τόμο.