Υποτροφίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 31-05-2022

Η Εποπτική Επιτροπή του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 25-1-2022 «Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο προς χορήγηση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023», επελέγησαν τρεις (3) υποψήφιοι, τα ονόματα των οποίων, κατ’ αλφαβητική σειρά, είναι τα εξής:

1.Αριστέα Γρατσέα

2.Αικατερίνη Κωνσταντάτου

3.Νεκτάριος Σαχπατζίδης 

 

Καθηγητής Χρήστος Αραμπατζής

Πρόεδρος Εποπτικής Επιτροπής Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας