24 Ιουνίου πρωί 9.00 - Ημερίδα υποτρόφου Μαρίας - Ελένης Αλεξιάδη Από τη Βυζαντινή στη Μεταβυζαντινή Αγιολογία. Πηγές και Προσεγγίσεις