Ημερίδα του υποτρόφου Δημήτρη Ρουμπέκα με θέμα: «Ασθένεια, θεραπεία και κοινωνία στη βυζαντινή Αίγυπτο».