Ημερίδα του υποτρόφου Άγγελου Ζαλούμη: «Μεταφράσεις λατινικών έργων στην Παλαιολόγεια εποχή: Παραγωγή και πρόσληψη».