Ημερίδα του υποτρόφου Παναγιώτη Μακρή με θέμα «Σώμα, ασθένεια και θάνατος στο ύστερο Βυζάντιο. Ιστορικές και πολιτισμικές όψεις».