Διεθνές Συνέδριο: «Η αρμονία της ζωής και η φιλοσοφία της βυζαντινής μουσικής, μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Βενετίας (284-1453)», Βενετία, 27 Οκτωβρίου 2022 - Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο κανάλι YouTube του Ελληνικού Ινστιτούτου