Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο  «Κοινωνική κινητικότητα και διαφοροποίηση στον υπό βενετική κυριαρχία ελληνικό χώρο (13ος-18ος αιώνας)» 22 - 24 Νοεμβρίου 2022 - Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο κανάλι μας YouTube