Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας και της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αλβανίας

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας καθηγητής Βασίλειος Κουκουσάς και ο διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αλβανίας Δρ Pirro Misha υπέγραψαν, στις 25 Νοεμβρίου 2022 στα Τίρανα, Μνημόνιο Συνεργασίας.

Οι δύο φορείς θα συνεργαστούν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος σε ό.τι αφορά την ακαδημαϊκή έρευνα και την πολιτιστική διάχυση όσο και την ενεργό συμμετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή των δύο χωρών.

Ο κ. Κουκουσάς δήλωσε «βέβαιος ότι η απόφασή μας να περπατήσουμε μαζί αναζητώντας τα μονοπάτια της ιστορίας που μας έφεραν πιο κοντά και όχι αυτά που μας χώρισαν, θα οδηγήσει σε μια νέα σχέση αλλά και στη δημιουργία νέων εργαλείων στους τομείς της γνώσης, της επιστήμης και του πολιτισμού . Ιδιαίτερα, οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Misha, Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αλβανίας, για το όραμα και τη σταθερή του εμπιστοσύνη. Είμαι έτοιμος να ακολουθήσω το παράδειγμά του, τιμώντας το ιστορικό αποτύπωμα των λαών μας.»