Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάπτυξη αποθετηρίου του Ιστορικού Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Βέλτιστες πρακτικές και διεθνή πρότυπα στη διαχείριση και προβολή του Πολιτιστικού Αποθέματος.

Ψηφιοποιείται το Ιστορικό Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας (Βλέπε άρθρο Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων)