Εργασία ανάλυσης του Μυθιστορήματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε εκπομπή της RAISCUOLA

Στο πρόγραμμα της ιταλικής κρατικής τηλεόρασης RAISCUOLA – Newton, στις 10.1.2023, υπήρξε αναφορά στην εργασία ανάλυσης του Μυθιστορήματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου (χειρόγραφο 05) που φυλάσσεται στο Μουσείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Φορέα INFN(Εθνικό Ίδρυμα Πυρηνικής Φυσικής), μετά από ενέργειες του Προέδρου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας Δημητρίου Ζαφειρόπουλου, το καλοκαίρι του 2022.

Ακολουθεί το site-link , η παρουσίαση αρχίζει στα 17:37 λεπτά.

https://www.raiplay.it/video/2023/01/Newton—pt21-Scrivere-e-leggere-17bb8471-9fe4-4336-a90c-96ce68440450.html