Επιστημονική Ημερίδα της Υποτρόφου Αικατερίνης Κωνσταντάτου με θέμα: Προμεταφραστική Αγιολογία