27 - 29 Ιουνίου 2023 -Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Νεοελληνική Διασπορά στην Κεντρική και Νότια Ιταλία των Πρώιμων Νεότερων Χρόνων, 15ος-18ος αι. Η ημερίδα θα μεταδοθεί απευθείας στο κανάλι μας YouTube