3 Ιουλίου 2023 - Επιστημονική ημερίδα υποτρόφου Νεκτάριου Α. Σαχπαζίδη: Περι Ψυχής: Από τον Αριστοτέλη στον άγιο Γεννάδιο Σχολάριο. Η ημερίδα θα μεταδοθεί απευθείας στο κανάλι μας YouTube