15-17 Δεκεμβρίου 2023 - Διεθνές Συνέδριο: Περιηγητές στη Βυζαντινή και Οθωμανική Αυτοκρατορία (12ος-17ος αι.). Αφιερωμένο στη μνήμη του καθηγητή Στέφανου Γερασίμου (1942-2005)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ