ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κυρίαρχη άποψη της πλατωνικής φιλοσοφίας κατά τον Μεσαίωνα δεχόταν ότι η θεολογική διάσταση ήταν συστατικό στοιχείο της πλατωνικής διδασκαλίας. Και αυτή η διάσταση ήταν σε σύγκρουση με τη χριστιανική θεολογία. Ως ένα βαθμό, αυτή η άποψη δικαιολογήθηκε από τη βαθιά και αδιαμφισβήτητη επίδραση που άσκησε το πλατωνικό έργο στη διαμόρφωση της εβραϊκής και χριστιανικής θεολογίας.

Η πρώτη ημέρα του διεθνούς συνεδρίου DA ALESSANDRIA A COSTANTINOPOLI La filosofia platonica e la teologia cristiana (284-1453), που έγινε στη Βενετία στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στη Scuola Grande di San Marco. Θέματά της ήταν η συστηματοποίηση του νεοπλατωνισμού και η έντονη δραστηριότητα των πατερικών σε σχέση με τη δημιουργία μιας θεολογίας που θα ήταν εφάμιλλη της αρχαίας φιλοσοφίας.

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στην ιστορική έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, ήταν αφιερωμένη στη σχέση θεολογίας και πλατωνικής φιλοσοφίας και στην ανάλυση των εκκλησιών της Αλεξάνδρειας και της Θεσσαλονίκης στις εργασίες της V και VI Οικουμενικής Συνόδου.