ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΛΛΙΑ - ΨΑΛΤΗΡΙ, 2-3.07.2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας συνδιοργάνωσε, μαζί με το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, την École Nationale des Chartes, τη Bibliothèque Nationale de France και άλλους φορείς, διεθνή συνάντηση με θέμα τη μελέτη του κώδικα GREC 139 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, του περίφημου «Ψαλτηρίου του Παρισιού» (Psautier de Paris) στις 2 και 3 Ιουλίου 2021, στο Παρίσι.

Είναι πρώτη φορά που διοργανώνεται διεθνές συνέδριο με τη συμμετοχή ενός τόσο μεγάλου αριθμού πανεπιστημιακών δασκάλων από όλο τον κόσμο, γύρω από ένα χειρόγραφο στη φυσική του μορφή και όχι απλά σε ηλεκτρονική απεικόνιση. Πρόκειται για ένα σπάνιο χειρόγραφο, το οποίο περιλαμβάνει τους ψαλμούς σχολιασμένους ή με ερμηνείες από όλη σχεδόν την προγενέστερη του 9ου αιώνα ερμηνευτική παράδοση της Βυζαντινής περιόδου. Κατασκευάστηκε πιθανότατα στην αυτοκρατορική αυλή μεταξύ του 9ου και 10ου αιώνα μΧ. Αγοράστηκε από την Κωνσταντινούπολη και μεταφέρθηκε στο Παρίσι περίπου το 1560, από απεσταλμένο του βασιλιά Ερρίκου της Γαλλίας και εισήχθη μαζί με άλλα χειρόγραφα στην βασιλική βιβλιοθήκη το 1662.

Ο κώδικας είναι εικονογραφημένος με δεκατέσσερις ολοσέλιδες μικρογραφίες μακεδονικής τεχνοτροπίας. Η θεματολογία παραμένει χριστιανική αλλά ο τρόπος απεικόνισης θυμίζει έντονα τις καλλιτεχνικές δημιουργίες των Φαγιούμ ή ακόμα και της ελληνιστικής περιόδου. Έχουμε δηλαδή έναν τρόπο ιστόρησης που δεν συναντάται πουθενά αλλού μέσα στη βυζαντινή εικονογραφία. Πέραν της καλλιτεχνικής του αξίας, στο περιεχόμενό του αποτυπώνονται οι ερμηνείες των Ψαλμών διάσημων συγγραφέων της Βυζαντινής περιόδου, τα έργα των οποίων έχουν χαθεί.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, του οποίου βασικός σκοπός ύπαρξης είναι η ανάδειξη των διαφόρων πτυχών του ελληνικού πολιτισμού κατά την Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο, εισέρχεται με την εκδήλωση αυτή και τις επόμενες της χρονιάς 2021, στην ομάδα των μεγάλων ερευνητικών ινστιτούτων και πανεπιστημίων της παγκόσμιας κατάταξης, αναδεικνύοντας παράλληλα την βαθιά επιδραστική ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.