Αριστοτέλους Ἅπαντα. Aristotelis summi semper philosophi, et in quem unum vim suam universam contulisse natura rerum videtur, opera quaecunque hactenus extiterunt omnia […]

No Image Available

Αριστοτέλους Ἅπαντα. Aristotelis summi semper philosophi, et in quem unum vim suam universam contulisse natura rerum videtur, opera quaecunque hactenus extiterunt omnia […]

 Author: Aristoteles (= Αριστοτέλης)  Category: 16th Century  Publisher: Johann Bebel & Michael Isengrin  Published: 1550  Place: Basel
 Description:

Call number: Α.46

Subject: Classical Authors

 

 Back