Γνωμόγραφοι Θεόγνιδος Μεγαρέως γνῶμαι ἐλεγειακαί, Φωκυλίδου ποίημα νουτεθικῶν[!], Πυθαγόρου χρυσᾶ ἔπη, Σόλωνος γνῶμαι ἐλεγειακαί. Theognidis, Phocylidis, Pythagorae, Solonis, aliorumque vetεrum poёmata gnomica. Latina versione et annotationibus illustrata

No Image Available

Γνωμόγραφοι Θεόγνιδος Μεγαρέως γνῶμαι ἐλεγειακαί, Φωκυλίδου ποίημα νουτεθικῶν[!], Πυθαγόρου χρυσᾶ ἔπη, Σόλωνος γνῶμαι ἐλεγειακαί. Theognidis, Phocylidis, Pythagorae, Solonis, aliorumque vetεrum poёmata gnomica. Latina versione et annotationibus illustrata

 Author: Theognis Megarensis (= Θέογνις ο Μεγαρεύς), Phocylides Milesius (= Φωκυλίδης ο Μιλήσιος), Pythagoras (= Πυθαγόρας) & Solon (= Σόλων)  Category: 16th Century  Published: 1569  Place: Genève
 Description:

Call number: A.43

Subject: Jurisprudence | Multilingual Book

 Back