Λεξικὸν Ἑλληνορωμαϊκόν, hoc est dictionarium Graecolatinum supra omnes editiones postremo nunc […] illustratum et emendatum per: G. Budaeum […]

No Image Available

Λεξικὸν Ἑλληνορωμαϊκόν, hoc est dictionarium Graecolatinum supra omnes editiones postremo nunc […] illustratum et emendatum per: G. Budaeum […]

 Author: Guillaume Budé  Category: 16th Century  Publisher: Heinrich aus Basel Petri  Published: 1572  Place: Basel
 Description:

Call number: A.13

Subject: Dictionaries | Multilingual Book

 Back