Λουκιανοῦ ἅπαντα. Luciani Samosatensis opera, quae Graece extant, omnia, in duos tomos concinnè digesta, quorum elenchos suo quenque loco reperies […]

No Image Available

Λουκιανοῦ ἅπαντα. Luciani Samosatensis opera, quae Graece extant, omnia, in duos tomos concinnè digesta, quorum elenchos suo quenque loco reperies […]

 Author: Lucianus Samosatensis (= Λουκιανός ο Σαμοσατεύς)  Category: 16th Century  Publisher: Michael Isengrin  Published: 1545  Place: Basel  Editor: Michael Isengrin & Johaness Ribittus
 Description:

Call number: A.29

Subject: Classical Authors

 Back