Νόννου ποιητοῦ Πανοπολίτου, μεταβολὴ τοῦ κατὰ Ἰωάννην Ἁγίου Εὐαγγελίου. Nonni poetae Panopolitani […]

No Image Available

Νόννου ποιητοῦ Πανοπολίτου, μεταβολὴ τοῦ κατὰ Ἰωάννην Ἁγίου Εὐαγγελίου. Nonni poetae Panopolitani […]

 Author: Nonnus Panopolitanus (= Νόννος Πανοπολίτης)  Category: 16th Century  Publisher: Johan Setzer  Published: 1527  Place: Hagenau
 Description:

Call number: A.9

Subject: Religious

 Back