Ἀππολλωνίου του Ροδίου Ἀργοναυτικῶν Βίβλοι τέσσαρα μετὰ τῶν παλαιῶν τε καὶ πάνυ ὠφελίμων σχολίων. Item Apollonii Rhodii Argonauticorum, carmine heroico translati […]

No Image Available

Ἀππολλωνίου του Ροδίου Ἀργοναυτικῶν Βίβλοι τέσσαρα μετὰ τῶν παλαιῶν τε καὶ πάνυ ὠφελίμων σχολίων. Item Apollonii Rhodii Argonauticorum, carmine heroico translati […]

 Author: Apollonius Rhodius (= Απολλώνιος Ρόδιος)  Category: 16th Century  Publisher: Heinrich aus Basel Petri  Published: 1572  Place: Basel  Editor: Valentin Rotmar
 Description:

Call number: A.32

Subject: Literature | Classical Authors

 Back