Ἐκ τῶν Δίωνος τοῦ Νικαέως Ρωμαϊκῶν ἱστοριῶν, ἀπό Πομπηΐου Μάγνου μέχρις Ἀλεξάνδρου τοῦ Μαμαίας, ἐπιτομή Ἰωάννου τοῦ Ξιφιλίνου. Dionis Nicaei Rerum Romanorum à Pompeio Magno ad Alexandrum Mamaeae, Epitome authore Ioanne Xiphilino. Ex bibliotheca regia

No Image Available

Ἐκ τῶν Δίωνος τοῦ Νικαέως Ρωμαϊκῶν ἱστοριῶν, ἀπό Πομπηΐου Μάγνου μέχρις Ἀλεξάνδρου τοῦ Μαμαίας, ἐπιτομή Ἰωάννου τοῦ Ξιφιλίνου. Dionis Nicaei Rerum Romanorum à Pompeio Magno ad Alexandrum Mamaeae, Epitome authore Ioanne Xiphilino. Ex bibliotheca regia

 Author: Dio Cassius (= Δίων Κάσσιος)  Category: 16th Century  Publisher: Robert Estienne  Published: 1551  Place: Paris
 Description:

Call number: A.42

Subject: History and Chronicles

 Back