Ἐπιστολαὶ τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλιουσιώτου. Isidori Pelusiotae Epistolarum amplius mille ducentarum libri tres nunc […]

No Image Available

Ἐπιστολαὶ τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλιουσιώτου. Isidori Pelusiotae Epistolarum amplius mille ducentarum libri tres nunc […]

 Author: Isidorus Pelusiota (= Ισίδωρος ο Πηλιουσιώτης)  Category: 16th Century  Publisher: Guillaume Chaudière  Published: 1585  Place: Paris  Editor: Jaques de Billy
 Description:

Call number: A.19

Subject: Religious

 Back